Missie

De missie van de St. VVN is het ondersteunen van zendingswerk, diaconaal werk en ontwikkelingswerk in Nicaragua.

Visie

De visie achter het werk van de Stichting Vrienden voor Nicaragua is gebaseerd op:

 • De christelijke gemeente is een wereldwijde gemeenschap waarin gelovigen van over de hele wereld voor elkaar verantwoordelijkheid dragen
 • Zending/evangelisatie is een opdracht voor iedereen
 • Processen van verandering en bekering vinden plaats van hart tot hart; het werk aan de basis (pastoraat, prediking, diaconie, gemeenteopbouw) is daarbij van groot belang
 • Processen van verandering en gemeenteopbouw zijn lange termijn processen die slechts beperkt te plannen zijn
 • Diaconaat is een wezenlijk onderdeel van de christelijke gemeenschap waarbij mensen en middelen wereldwijd ingezet kunnen worden om God en de naaste te dienen
 • Diaconaat beperkt zich niet tot de leden van een geloofsgemeenschap. De bijbel schrijft in Galaten 6:10 schrijft: ‘Doet goed aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs’.

Inhoud geven

De Stichting wil dit inhoud geven door:

 • Het werk van de Iglesia Reformada te ondersteunen door:
  • Ondersteunen van vrijwilligers die in Nicaragua aan projecten van de Stichting willen werken
  • Gebedsondersteuning, door leden en gebedsgroepen die met de Stichting verbonden zijn
  • Financiële ondersteuning
  • Een inhoudelijke bijdrage te leveren op het ontwikkelingsproces van de kerkgemeenschap
 • De Stichting wil verder een overkoepelende functie vervullen voor de organisaties, kerken, groepen en individuen die zich met het werk van de Iglesia Reformada en/of haar leden verbonden voelen.

Waarden en uitgangspunten

De Stichting wil de Bijlbel als norm en uitgangspunt hanteren en zich laten leiden door wat de Bijbel te zeggen heeft over zending, gemeenteopbouw en diaconaat. De Stichting heeft niet de ambitie om groot te worden, maar wil toevoegen aan andere projecten of nieuwe initiatieven oppakken. Belangrijk is dat mensen en gemeenschappen in Nederland en Nicaragua met elkaar in contact komen. De persoonlijke betrokkenheid tussen mensen is van grote waarde.

Stichting Vrienden voor Nicaragua wil respect hebben voor hoe mensen in een andere cultuur vorm en inhoud geven aan het geloof, kerk en bestaan.

De Stichting Vrienden voor Nicaragua (St. VVN) is in 1999 opgericht als initiatief van een groep vrienden om het werk van Nederlandse vrijwilligers in Nicaragua de benodigde steun te geven.

Halverwege 2001 is de St. VVN omgevormd van een vrienden support groep tot een organisatie die zich wil richten op het ondersteunen van het zendingswerk, diaconale werk en ontwikkelingswerk van de Iglesia Reformda in Nicaragua.

Sinds 2001 ondersteunt de St. VVN het werk van de familie Minderhoud in Nicaragua. Daarnaast ondersteunt de St. VVN ook het kerkelijke en diaconale werk van de Iglesia Reformada, korte termijn vrijwilligers en diverse bouwprojecten. In de periode 1999-2006 is de steun aan korte termijn vrijwilligers een belangrijk onderdeel van het werk geweest.

Sinds 2002/2003 vormen bouwprojecten door bouwgroepen uit Ede, Nieuw Lekkerland en Goes een belangrijk onderdeel van het werk. Dit zijn zowel bouw van infrastructuur- als sociale woningbouwprojecten in de wijken waar de Iglesia Reformada actief is. De Stichting heeft in deze periode ook veel particuliere initiatieven voor het werk in Nicaragua van ex-vrijwilligers en geïnteresseerden ondersteund.

De band tussen een groep mensen in Nederland en Nicaragua dateert echter al van voor de oprichting van de St. VVN. De band is begonnen met de uitzending van de familie Minderhoud door de hervormde gereformeerde bond wijkgemeente Levensbron in Goes.