In Centraal-Amerika, ook wel Midden Amerika, ligt Nicaragua. Nicaragua grenst aan Honduras in het noorden en Costa Rica in het zuiden. Aan de oost kust van Nicaragua ligt de Caribische Zee en het Caribisch gebied. Aan de westkust van Nicaragua ligt de grote oceaan (Pacific). Nicaragua dankt zijn naam aan de leider van een inheemse indianenstam die rond het meer van Nicaragua woonde. Deze leider van de inheemse stam in Nicaragua heette Nicarao. Nicaragua heeft ruim 6 miljoen inwoners. Het grootste gedeelte van de bevolking van Nicaragua is katholiek.

Het voedsel in Nicaragua is vrij eenzijdig. Rijst met bonen, gallo pinto is het algemene gerecht. Ook worden er veel tortilla’s, mais pannenkoeken gegeten. Dit wordt ook wel ‘armenvoedsel’ genoemd. Omdat in Nicaragua veel aardbevingen plaats hebben gevonden, is er veel oude cultuur en architectuur verwoest. Desondanks is er nog veel te zien, zoals oude kerken en forten. De meeste mensen in Nicaragua zijn katholiek, omdat Spanje Nicaragua gekoloniseerd heeft. Nicaragua heeft een cultuur als andere landen in Latijns Amerika. De mensen in het gebied waar wij werken zijn voornamelijk halfbloeden van Spanjaarden, slaven en Indianen. Dit is het westelijke deel van Nicaragua, richting de grote oceaan. Aardbevingen hebben in het verleden veel schade aan het land toegebracht. In 1972 is Managua compleet vernietigd door een aardbeving. Duizenden mensen kwamen om en 300.000 mensen bleven achter zonder huis. Nog steeds vinden er jaarlijks vele aardbevingen in Nicaragua plaats. Ook heeft Nicaragua te maken met zware weersomstandigheden. In 1998 werd het land getroffen door de orkaan Mitch. Zware regenval, overstromingen en modder verschuivingen vernietigden hele dorpen en veel natuur.

Armoede

Nicaragua is één van de armste landen in Latijns-Amerika. Bijna 48% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en ongeveer 17% leeft in extreme armoede. De armen wonen vooral in plattelandsgebieden (waar 70% van de mensen als arm wordt aangemerkt, vergeleken met 30% in stedelijke gebieden) en in de centrale regio van het land (waar 47% van de extreem arme mensen leeft).het vruchtbaarheidscijfer is twee keer zo hoog als het gemiddelde in Latijns-Amerika. Nicaragua heeft een jonge bevolking: 50% is jonger dan 17 jaar.

  • huiselijk geweld komt veelvuldig voor, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over de status van vrouwen en de sociale cohesie in het land.
  • ondervoeding is een wijdverspreid verschijnsel. Dit heeft negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van kinderen en belemmert hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Kortom een land vol zorgen, waarin wij graag een positief effect in bewerkstelligen. De projecten die wij hebben uitgevoerd, hebben plaatsgevonden in de hoofdstad Managua en andere plaatsen Masaya, Tipitapa, Chilamatillo en Papalonal.