Sinds 1995 werkten Henk en Hannie Minderhoud in Nicaragua. Zij deden dat met toewijding en uit het besef dat alles draait om de liefde van God die je uit mag delen aan anderen. Henk en Hannie woonden in Masaya op een terrein waar ook de kerk staat. Dagelijks waren zij bezig met het werk onder de arme Nicaraguënse bevolking. Henk trok er vaak op uit om projecten en de gemeenten te bezoeken.

Als dominee was Henk bezig met het gemeentewerk, o.a. leiden van kerkdiensten, op bezoek gaan bij mensen die dat nodig hebben, catechese geven aan de gemeente leden. Daarnaast gaf hij als onderwijzer leiding aan het project van INDEF- (Woord en Daad). Kinderen, tieners en jongeren kunnen via de kerk een beurs krijgen om naar school te gaan of een opleiding te volgen.

Hannie was in Masaya vaak bezig met de mensen in de wijk. Zo had Hannie zich bijvoorbeeld ontfermd over jongens in de wijk. Zo zette ze zich in om voor deze kinderen te zorgen en ze te op te voeden. Ook was Hannie actief betrokken bij het vrouwenwerk in de gemeente. Zo zette dit zendingsechtpaar zich met hart en ziel in voor het werk in Gods koninkrijk.

In december 2012 is Henk 65 jaar geworden. Daarna zijn Henk en Hannie doorgegaan met het werk dat zij begonnen waren, zij het op een iets lager pitje. Zo zijn de kerkelijke gemeentes zelfstandig geworden.

Onverwacht is Henk in 2016 overleden. Dit is een enorm verlies voor de familie, maar ook voor het werk in Nicaragua. Bijzonder is dat Henk al veel had voorbereid, zodat de projecten en gemeentes door kunnen gaan. Toch heeft het wegvallen van Henk ons allen diep geraakt.

Half 2017 is bekend geworden dat John en Marjan Lindhout vanuit de GZB naar Nicaragua worden uitgezonden. Zij zullen zich samen inzetten voor de GZB in de Iglesia Reformada. Daarnaast is Ds. Poldervaart bereid vanuit de GZB om meer theologische ondersteuning op diepgaande thema’s te verzorgen. Dit komt neer op een aantal bezoeken van meerdere weken per jaar.