Gemeenteopbouw Iglesia Reformada

Over het project

De Stichting Vrienden van Nicaragua is de Nederlandse zendingspartner van de 3 gemeenten van de Iglesia Reformada in Nicaragua in de opbouw van de gemeenten. Ze verleent steun aan evangelisatieprojecten (met name kinderevangelisatie), jeugdwerk, vorming en training van jeugdleiders en andere gemeenteleiders en helpt ook op financieel gebied.