Het land | Introductie

Nicaragua, een land in Midden-Amerika, is één van de armste landen in Latijns-Amerika. Het land is zich na tientallen jaren van politieke onrust en burgeroorlog aan het herstellen. Er heerst nu – na een zeer tumultueus 2018 – weer een betrekkelijke rust voor de ruim 6 miljoen inwoners.

Bijna 48% van hen leeft onder de armoedegrens en ongeveer 17% leeft in extreme armoede. De armen wonen vooral in plattelandsgebieden. Het vruchtbaarheidscijfer is er twee keer zo hoog als het gemiddelde in Latijns-Amerika. Nicaragua heeft mede daardoor een jonge bevolking: 50% is jonger dan 17 jaar.

De Missie | Uitzending en ondersteuning

De relatie met Nicaragua start in 1995 met de uitzending van het zendelingenechtpaar Minderhoud. In eerste instantie met als doel om te gaan werken via de Gereformeerde Zendingsbond bij het evangelisatie-instituut INDEF, een partner organisatie van Woord en Daad. Op wonderlijke wijze ontstaat de ‘Iglesia Reformada’, een kerkgenootschap in het buurtschap San Rafael in Nicaragua.

Nadat zendeling Minderhoud in 2016 onverwachts komt te overlijden, zijn John en Marjan Lindhout vanuit de GZB naar Nicaragua uitgezonden om het werk binnen de Iglesia Reformada voort te zetten.

Missie en visie

Zeeland | Support en samenwerking

Vanuit Goes, Kapelle e.o. reizen er vrijwel jaarlijks enthousiastelingen af die letterlijk hun steentje bij helpen dragen aan het project. Enthousiaste deelnemers die naast het avontuur kiezen voor een ‘zingevende’ en levensverrijkend verblijf, waar ze niet alleen zelf genieten, maar ook actief meehelpen de woon- en leefsituatie van hun naasten te verbeteren.

In februari 2020 hopen de Zeeuwse Jaap, Jan, Jacco, Jaap, Peter, Gerardo, Marco en Micheal naar Nicaragua af te reizen.

De projecten worden mede mogelijk gemaakt door:

  • Nedbase
  • Luximprint
  • Europoort Uitzendbureau
  • Bouwbedrijf Rijk
  • Unilever Foundation
Los Rosales Florecerán – De Rozen gaan bloeien

Projecten in Nicaragua | Doelen voor 2020

Project 1: mannen weekenden

Geld dat ingezameld wordt voor dit project, gaat naar de mannen uit de Iglesia Reformada. Om zo een weekend voor 20 mannen te organiseren. Gedurende dit weekend worden verschillende activiteiten, maaltijden, excursies en een accommodatie gerealiseerd.  Hiervoor is een bedrag van 3.500 euro nodig.

Project 2: onderwijs in Nicaragua

Voor 4 euro per week kan een kind een week lang naschoolse activiteiten bijwonen. Voor 160 euro kan één kind een jaar lang deelnemen aan de naschoolse activiteiten. Het doel van dit project is om 3.500 euro in te zamelen. Zo kunnen de 60 kinderen in Tipitapa dagelijks een maaltijd ontvangen. Ook wordt het volgende voor kinderen tussen de 4-12 jaar gerealiseerd:

  • bijles in wiskunde, lezen, schrijven en spelling
  • elke week christelijk onderwijs
  • activiteiten zoals sporten en spellen

Project 3: het bouwproject

Het bouwproject in Nicaragua heeft als doel om het publieke sportveld van Managua op te knappen. Met een bedrag van 3.000 euro bouwen we een tribune, creëren we straatwerk en maken we een plein. Daarnaast worden er activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Ook de materialen hiervoor worden geregeld. Wilt u de bouwstenen sponsoren?

Doneren

Fondsenwerving

Het project heeft een continue karakter. De verzamelde fondsen worden vrijwel geheel door deelnemers zelf op locatie besteedt – ze betalen zelf hun reis, verblijf en overige voorzieningen. De verworven fondsen komen zo geheel ten goede aan het project. Het geld dat niet opgebruikt is wordt besteedt aan structurele hulp, bijvoorbeeld het diaconale werk in de arme wijken van San Rafael (Tipitapa), Santa Teresa (Masaya) en de wijk ‘Venezuela’ in Managua. Hier bestaat veel nood, zowel binnen de gemeentes als in de wijken zelf.

Kortom een land vol zorgen, waarin we met elkaar graag een positief effect bewerkstelligen. De projecten die zover zijn uitgevoerd, hebben plaatsgevonden in de hoofdstad Managua en andere plaatsen als Masaya, Tipitapa, Chilamatillo en Papalonal.

Uw steentje bijdragen?

Mocht u financieel bij willen dragen aan deze missie, zodat wij de projecten ter plaatse kunnen financieren en bouwmaterialen kunnen kopen, dan zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL76 ABNA 0573 550395 of via de doneerbutton op deze website o.v.v. ‘Zeeland Februari 2020’. De stichting is ANBI erkend waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.