Rijssen

RijssenAl vele jaren is er een intensieve band tussen de hervormde gemeente in Rijssen en het werk van Henk en Hanny Minderhoud in Nicaragua. In het begin zijn er enkele personen uit de gemeente voor een aantal maanden in Nicaragua geweest. In 2009 is het groter aangepakt en is het idee uitgewerkt om in 2010 met een bouwgroep van 18 personen naar Nicaragua af te reizen en het project “Los Rosales Floreceran”( de rozen zullen bloeien) te ondersteunen.

In dat jaar zijn er 15 huisjes gebouwd voor de allerarmsten in de wijk San Rafael. Tevens is er i.s.m. met de lokale kerkmedewerksters kinderwerk georganiseerd. Dit houdt in dat er dagelijks een Bijbelverhaal werd verteld, christelijke liederen werden gezonden en er knutsel- of sport/spel activiteiten plaatsvonden. Dit project heeft zoveel indruk gemaakt op de bouwgroep dat er 5 personen zijn geweest die het stokje hebben overgenomen om in 2012 weer met een bouwgroep van 16 personen naar Nicaragua af te reizen. In dat jaar is voortborduurt op het project Los Rosales Floreceran en zijn er weer huisjes gebouwd en kinderwerk georganiseerd. De intensieve band die is opgebouwd tussen de bevolking van Rijssen en het werk van Henk en Hanny zal door de financiële ondersteuning van het werelddiaconaat blijven bestaan. Tevens is het steven om in de toekomst vanuit Rijssen vaker met bouwgroepen, of individuen het werk in Nicaragua te blijven ondersteunen. Deze plannen worden op dit moment verder vorm gegeven.

© Stichting Vrienden voor Nicaragua 2013   |  Contact   |   Nieuws   |    Doneren